اردوهای جهادی
۱۰ هزار نفر از استان اردبیل به اردو‌های جهادی اعزام می‌شوند ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

۱۰ هزار نفر از استان اردبیل به اردو‌های جهادی اعزام می‌شوند

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: امسال بیش از ۴۰۰ گروه جهادی با ۱۰ هزار نفر به اردو‌های جهادی اعزام و در بیش از ۶۰ عرصه عمرانی، فرهنگی، دینی، آموزشی، تربیتی و اقتصادی و ... در ۴۰۰ روستای اردبیل خدمات رسانی خواهند کرد.

اعزام تیم های درمانی به مناطق کم برخوردار استان تهران ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

اعزام تیم های درمانی به مناطق کم برخوردار استان تهران

تیم های درمانی چند تخصصی مرکز بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی، جهت ویزیت رایگان مردم به مناطق کم برخوردار استان تهران رفتند.