اخلال اقتصادی
ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی

محمد کاظمی با اشاره به نقش اثرگذار قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: مردم از عملکرد دستگاه قضا گله‌مندند؛ چراکه رانت و فساد مالی اخلالگران اقتصاد کشور را برنمی‌تابند.