احمد امید
«باب اسرار» رونمایی می‌شود ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

«باب اسرار» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «باب اسرار» نوشته احمد امید با ترجمه ارسلان فصیحی برگزار می‌شود.