اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سپاه ‌در ۱۲۰۰ روستای کشور
اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سپاه ‌در ۱۲۰۰ روستای کشور ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سپاه ‌در ۱۲۰۰ روستای کشور

مسئول منطقه ۵ قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران گفت: ۱۲۰۰ روستا در نقاط مختلف کشور به عنوان پایلوت اجرای مدل محرومیت‌زدایی انتخاب شدند.