اجرای طرح ناظر 2 و 3 پلیس در تهران / تولید کننده البسه نامناسب زیر ذره بین ناجا
اجرای طرح ناظر ۲ و ۳ پلیس در تهران/ تولید کننده البسه نامناسب زیر ذره‌بین ناجا ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اجرای طرح ناظر ۲ و ۳ پلیس در تهران/ تولید کننده البسه نامناسب زیر ذره‌بین ناجا

فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه بزودی طرح ناظر 2 و 3 پلیس در تهران اجرا می‌شود، گفت: در این طرح بحث کنترل واحدهای صنفی، تولیدکنندگان پوشاک و البسه نامناسب در دستور کار است.

اجرای طرح ناظر ۲ و ۳ پلیس در تهران / تولید کننده البسه نامناسب زیر ذره بین ناجا ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت:

اجرای طرح ناظر ۲ و ۳ پلیس در تهران / تولید کننده البسه نامناسب زیر ذره بین ناجا

فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه بزودی طرح ناظر 2 و 3 پلیس در تهران اجرا می‌شود، گفت: در این طرح بحث کنترل واحدهای صنفی، تولیدکنندگان پوشاک و البسه نامناسب در دستور کار است.