آن بیست و سه نفر
آسیبی که نویسندگان به خاطرات دفاع مقدس می‌زنند ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

آسیبی که نویسندگان به خاطرات دفاع مقدس می‌زنند

نویسنده کتاب «آن بیست و سه نفر» با اشاره به آسیب‌هایی که خاطرات دفاع مقدس را با تهدید روبرو می‌کند، گفت: دیده می‌شود که نویسنده در پرداختن به برخی از موضوعات غلو کرده و در نهایت، دست‌خطی از راوی می‌گیرد که تمامی مطالب نوشته شده عین واقعیت است.