آخرین میخ بر تابوت مذاكره
آخرین میخ بر تابوت مذاکره ۰۵ تیر ۱۳۹۸

آخرین میخ بر تابوت مذاکره

وقتی ترامپ به راحتی برجام را كه 6 قدرت هسته‌ای جهان آن را امضاء كرده‌اند، به هم می‌زند چطور ممكن است همین توافقی كه خود مدعی است در اثر گفت‌وگو بر فرض احتمال به‌دست آورد به‌ هم نزند.