دانلود رایگان مقاله ارزیابی اقتصادی بکارگیری اتوبوسهای هیبریدی(دیزل – الکتریک)در ناوگان حمل ونقل همگانی شهر تهران ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارزیابی اقتصادی بکارگیری اتوبوسهای هیبریدی(دیزل – الکتریک)در ناوگان حمل ونقل همگانی شهر تهران

دانلود رایگان مقاله ارزیابی اقتصادی بکارگیری اتوبوسهای هیبریدی(دیزل – الکتریک)در ناوگان حمل ونقل همگانی شهر تهران رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: در این مقاله با توجه به آزمایش های انجام شده بر عملکرد اتوبوس های هیبریدی بویژه اتوبوس دیزل–الکتریک مدل های نشر آلاینده ها و مصرف سوخت این نوع اتوبوس ها ساخته شد و در مدل […]

بانک مقالات/غیرفعال
دانلود رایگان مقاله مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله ۲۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: در این تحقیق، روانگرایی پی آبرفتی یک سد خاکی نوعی، در دو شرایط ژئوتکنیکی متفاوت، با استفاده از مدل رفتاری فین به همراه برنامه تفاضل محدود دو بعدی فلک، نسخه شماره ۲، به روش تحلیل غیرخطی، مورد مطالعه واقع گردیده و تأثیر احتمالی احداث سد در پتانسیل […]

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد ۲۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: مزیت استفاده از پوزولان های طبیعی بدلیل کاهش آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار در مقایسه با پوزولان های مرسوم مانند میکروسیلیس، لزوم بررسی […]

دانلود رایگان مقاله نقش سازند تبخیری گچساران درویژگی های ریخت – زمین ساختی دریاچه سد مخزنی جره ، رهمرمز ۲۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله نقش سازند تبخیری گچساران درویژگی های ریخت – زمین ساختی دریاچه سد مخزنی جره ، رهمرمز

دانلود رایگان مقاله نقش سازند تبخیری گچساران درویژگی های ریخت – زمین ساختی دریاچه سد مخزنی جره ، رهمرمز رمز فایل:www.jozveha.com چکیده : سد مخزنی جره در شمال خاوری شهرستان رامهرمز در استان خوزستان و بر روی رودخانه رود زرد ساخته میشود . محدوده طرح بطور عمده از سازندهای گروه فارس بویژه سازند تبخیری گچساران پوشیده […]

دانلود رایگان مقاله کاربرد روش های آماری جهت پیش بینی مقاومت فشاری و سایشی بتن با استفاده از شبکه های عصبی ۲۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله کاربرد روش های آماری جهت پیش بینی مقاومت فشاری و سایشی بتن با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار کمانش سازه های فضاکار تک لایه گنبدی شکل ژئودزیک و شبکه ای ۲۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار کمانش سازه های فضاکار تک لایه گنبدی شکل ژئودزیک و شبکه ای

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله تأثیر گچ بر تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی خاک رسی ۱۹ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تأثیر گچ بر تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی خاک رسی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: خاک های گچی در سراسر جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند و یکی از انواع خاک های مشکل آفرین محسوب می گردند که کاربرد آنها در رابطه با سازه های آبی ممکن است مسائل مختلفی را ایجاد نماید. به منظور […]

دانلود رایگان مقاله پایه های رفتار ناخطی سازه ها وراه حل های معادل های حاکم ۱۹ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله پایه های رفتار ناخطی سازه ها وراه حل های معادل های حاکم

دانلود رایگان مقاله پایه های رفتار ناخطی سازه ها وراه حل های معادل های حاکم رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: پنداشت های ویژه ای را برای تحلیل های ناخطی سازه ها پژوهشگران به کارمیبرند که بطور کوتاه به آنها پرداخته میشود همچنین ازریشه های گوناگون رفتارناخطی سازه ها سخن به میان خواهد آمد افزون براین ها […]

دانلود رایگان مقاله مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری ایران وتعیین وزن علت وقوع تصادف ۱۹ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری ایران وتعیین وزن علت وقوع تصادف

دانلود رایگان مقاله مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری ایران وتعیین وزن علت وقوع تصادف رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد که شدت تصادفات و مجموع تلفات در هر تصادف بر حسب عوامل مختلف متفاوت میباشد. گرچه عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند سبب تصادفات وسایل […]

دانلود رایگان مقاله محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه سازی استوکاستیک ۱۸ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه سازی استوکاستیک

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: علیرغم استفاده گسترده از شماره منحنی (CN) بعنوان پارامتر اصلی در معادلات SCS برای برآورد رواناب حوضه های فاقد آمار، قابلیت آن در تخمین مناسب همواره مورد سوال و بحث بوده است. در این پژوهش با بهره گیری از یک روش بهینه سازی استوکاستیک و در چهار چوب […]

دانلود رایگان مقاله تعیین دبی غالب در رودخانه سیستم ۱۸ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تعیین دبی غالب در رودخانه سیستم

دانلود رایگان مقاله تعیین دبی غالب در رودخانه سیستم رمز فایل : www.jozveha.com چکیده: طراحی تیرها وستونهای بتن مسلح تحت اثر خمش دو محوره با استفاده از روش برسلر یا گرافهای ارائه شده توسط پارمه ویا روش برسلر یا گرافهای ارائه شده توسط پارمه و یا روش منحنی تراز بار PCA انجام می شود. روش عکس […]

دانلود رایگان مقاله بررسی مفاهیم ترافیکی در کتاب های درسی ابتدایی ۱۸ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی مفاهیم ترافیکی در کتاب های درسی ابتدایی

دانلود رایگان مقاله بررسی مفاهیم ترافیکی در کتاب های درسی ابتدایی رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: مهارت های زندگی، نحوه تعامل با جامعه، مسئولیت پذیری، احترام به قواعد و قوانین و رعایت آنچه که درزندگی اجتماعی و فردی ضروری است، مفاهیمی هستند که کودک در خانواده، جمع همسالان، مدرسه واجتماع آنها را فرامی گیرد. آموزش های […]

دانلود رایگان مقاله شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری کلان شهر شیراز ۱۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری کلان شهر شیراز

دانلود رایگان مقاله شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری کلان شهر شیراز رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: امروزه مسئله ایمنی ترافیک یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است.وقوع تصادفات در شبکه داخل شهری یکی از عوامل موثر بر عملکرد سیستم حمل و نقل است.اولین گام دربهبود سطح ایمنی […]

۱۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: افزودن الیاف به عنوان عامل مسلح کننده در مخلوط های آسفالتی چندین مزیت دارد. افزودن الیاف به مخلوط های با دانه بندی باز مانند آسفالت متخلخل (PFC) و آسفالت ماستیکی (SMA) به منظور کنترل زهکشی مورد نیاز می باشد. بر اساس تحقیقات، افزودن الیاف به مخلوط های […]

دانلودرایگان مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب ۱۵ تیر ۱۳۹۸

دانلودرایگان مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب

دانلودرایگان مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: درمقاله حاضر چارچوب کلی برای یک سیستم هوشمند جهت تصمیم گیری درمورد مدیریت منابع آب ارائه می شود واضح است که با توجه به گستره زیاد مسائل مدیریتی خصوصا در مورد منابع آب سیستمهایی با مشخصات مختلف می توانند طراحی […]

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پایایی سازههای بتنی یک مجتمع پتروشیمی ۱۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پایایی سازههای بتنی یک مجتمع پتروشیمی

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پایایی سازههای بتنی یک مجتمع پتروشیمی رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: از آنجا که سازه های یک مجتمع پتروشیمی در معرض محیط آلوده به مواد شیمیایی قرار میگیرند، بنابر این دارا بودن یک رفتار پایا به منظور عملکرد مناسب در طول مدت بهره برداری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله […]

دانلود رایگان مقاله امکان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال )جدید راه آهن در غرب تهران وبررسی آن با مدلSWOT ۱۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله امکان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال )جدید راه آهن در غرب تهران وبررسی آن با مدلSWOT

دانلود رایگان مقاله امکان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال )جدید راه آهن در غرب تهران وبررسی آن با مدلSWOT رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: ایستگاه راه آهن تهران به عنوان یکی از گره های شبکه راه آهن با توجه به موقعیت ممتاز آن که عنوان قلب شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران را داراست از اولویت خاصی […]

دانلود رایگان مقاله بررسی آسیب پذیری مخازن فولادی ذخیره نفت در برابر نفوذ پرتابه های جنگی و ارایه راهکار مقاوم سازی ۱۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی آسیب پذیری مخازن فولادی ذخیره نفت در برابر نفوذ پرتابه های جنگی و ارایه راهکار مقاوم سازی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله بررسی تحلیلی وعددی اثر خمش وبرش بر رفتار دیوار برشی فولادی باورق نازک ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی تحلیلی وعددی اثر خمش وبرش بر رفتار دیوار برشی فولادی باورق نازک

دانلود رایگان مقاله بررسی تحلیلی وعددی اثر خمش وبرش بر رفتار دیوار برشی فولادی باورق نازک رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: دیوارهای برشی فولادی درچنددهه اخیر بعنوان یک سیستم مقاوم دربرابر بارهای جانبی درساختمان های مختلف بخصوص درساختمان های بلند مورد توجه زیادی قرارگرفته است نتایج ازمایشات انجام گرفته برروی دیوارهای برشی فولادی تحت بارهای چرخه […]

دانلود رایگان مقاله تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاکائولن بر خواص بتن ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاکائولن بر خواص بتن

دانلود رایگان مقاله تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاکائولن بر خواص بتن رمز فایل : www.jozveha.com چیکده: بر واضع است که انتخاب نوع ومقدار افزودنی یکی از مهمترین مسائل در انواع بتن است ، که در این میان کاربرد متاکائولن وزئولیت در تکنولوژی بتن روز به روز پر رنگ تر میشود. در این مقاله […]

دانلود رایگان مقاله پیش بینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتکتونیکی گسلها و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی استان فارس) ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله پیش بینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتکتونیکی گسلها و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی استان فارس)

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: دراین پژوهش با بررسی تاریخ فعالیتها وجنبشهای گذشته ومطالعات سایزموتکتونیکی گسله های پویا وبا ارائه یک رویکرد جدید با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی، یک روش برای پیش بینی زلزله ارائه شده است. در این بررسی بااستفاده ازاطلاعات شتاب نگارهای موجود، با یک روندآماری تعداد داد ههای مختلفی […]

دانلود رایگان مقاله کنترل فعال سازه ها با رویکرد فازی:تئوری وعملکرد ۰۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله کنترل فعال سازه ها با رویکرد فازی:تئوری وعملکرد

دانلود رایگان مقاله کنترل فعال سازه ها با رویکرد فازی:تئوری وعملکرد رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: در این مقاله مساله کنترل فعال ساز هها در برابر زلزله مورد بررسی قرار گرفت هاست. پس از مرور تئوری کنترل بهینه در حالت کلاسیک، اصول کنترل فازی یک سازه بیان شده و در ادامه با ارائه یک مدل عددی […]

دانلود رایگان مقاله ایمنی اراضی اطراف فرودگاه ، مطالعه موردی: فرودگاه های تهران ۰۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ایمنی اراضی اطراف فرودگاه ، مطالعه موردی: فرودگاه های تهران

دانلود رایگان مقاله ایمنی اراضی اطراف فرودگاه ، مطالعه موردی: فرودگاه های تهران رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: در سفرهای هوایی، فرودگاهها به عنوان مبدأ و یا مقصد سفر در نظر گرفته میشوند و در نتیجه تراکم پروازها در اطراف فرودگاهها بیشتر از سایر نواحی میباشد. اگرچه حمل نقل هوایی ایمنترین طریقه حمل و نقل محسوب […]

دانلود رایگان مقاله بررسی علی ومعلولی تاخیرات قطارهای مسافری با نگرش به علم داده کاوی ۰۵ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی علی ومعلولی تاخیرات قطارهای مسافری با نگرش به علم داده کاوی

دانلود رایگان مقاله بررسی علی ومعلولی تاخیرات قطارهای مسافری با نگرش به علم داده کاوی رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: در این مقاله با استفاده از داده های سال های ۸۰ الی ۸۹ به بررسی میزان تاخیرات و دلایل عمده آن پرداخته شده است و با استفاده از نظر کارشناسان خبره، معلول ها شناسایی و دلایل […]

دانلود رایگان مقاله بررسی خصوصیات جریان دو فازی بر روی سر ریز پلکانی ۰۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی خصوصیات جریان دو فازی بر روی سر ریز پلکانی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: تاریخ استفاده از سرریزهای پلکانی به هزاران سال پیش می رسد. این سازه ها در پایین دست سد مستقر و از خطر ناشی از عبور سیل بر روی سرریز می کاهند، این سرریزها همچنین باعث کاهش ابعاد حوضچه آرامش پایین دست سرریز و کاهش خطر کاویتاسیون روی […]

دانلود رایگان مقاله اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز ۰۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز

دانلود رایگان مقاله اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: سیستم های خدماتی درجامعه شهری که کارکرد انها بر روی یکدیگر اثر متقابل دارد و زندگی شهری به انها وابسته است را می توان شریانهای حیاتی آن جامعه نامید به بیان دیگر سازه هایی […]

دانلود رایگان مقاله تاثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیکی وارد بر سدهای بتنی وزنی ۰۳ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تاثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیکی وارد بر سدهای بتنی وزنی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: امروزه در طراحی سدهای بتنی وزنی، در نظر گرفتن تغییرات دقیق فشار هیدرودینامیکی تأثیر بسزایی در روند صحیح طراحی لرزه ای و ارزیابی ایمنی سدها دارد. حلهای تحلیلی منظم کلاسیک برای تعیین توزیع فشار، تنها برای مخازن با هندسه منظم موجود بوده و در حالات دیگر بایستی […]

دانلود رایگان مقاله معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سیبز کوه به چغاخور ۰۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سیبز کوه به چغاخور

دانلود رایگان مقاله معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سیبز کوه به چغاخور رمز فایل:www.jozveha.com چکیده: با توجه به رشد جمعیت وکاه ش آبدهی منابع در شهرستان بروجن اجرای پروژه آبرسانی از رودخانه سبز کوه در این منطقه ضروری به نظر میرسد . برای این منظور طرح افزایش ارتقاع سد چغاخور به میزان ۵متر […]

۰۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی وارائه مدل پیش بینی مونواکسید کربن تونل توحید با استفاده از سری های زمانی ومدل باکس جینکینس

دانلود رایگان مقاله بررسی وارائه مدل پیش بینی مونواکسید کربن تونل توحید با استفاده از سری های زمانی ومدل باکس جینکینس رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: وجود حجم بالای مونو کسید کربن و سایر آلاینده ها در تونل های شهری شهرهای بزرگ و پرترافیک یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی می باشد. پیش بینی اگرچه همواره […]

دانلود رایگان مقاله ویژگی های تیرآهن بهینه سازی شده گروه ملی ۰۲ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ویژگی های تیرآهن بهینه سازی شده گروه ملی

دانلود رایگان مقاله ویژگی های تیرآهن بهینه سازی شده گروه ملی رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: تیرآهن یکی ازپروفیلهای مهم فولادی مورد استفاده درسازه های فلزی بخصوص ساختمان ها می باشد که وظیفه تحمل بارهای وارده و انتقال ایمن آن به فونداسیون را برعهده دارد تفاوت های عمده ای که درانالیز باروارده برتیرآهن دردو حالت تیروستون […]

دانلود رایگان مقاله بررسی خود ترمیمی خاکهای رسی با استفاده از آزمایش پین هول ۰۱ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی خود ترمیمی خاکهای رسی با استفاده از آزمایش پین هول

دانلود رایگان مقاله بررسی خود ترمیمی خاکهای رسی با استفاده از آزمایش پین هول رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: رفتار مهندسی خاکهای رسی تواما تابع خواص فیزیکی و شیمیائی آنهاست .عوامل موثر بر خودترمیمی خاک رس علی الخصوص خصوصیات خمیری خاکها در شرایط مختلف تراکمی – تحکیمی ورطوبتی سبب رفتارهای خاص مربوط به خاک […]

دانلود رایگان مقاله ارائه الگوی فراگیر مدیریت ترافیک در مناسق عمرانی پروژه های تعمیر ونگهداری راه ۰۱ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارائه الگوی فراگیر مدیریت ترافیک در مناسق عمرانی پروژه های تعمیر ونگهداری راه

دانلود رایگان مقاله ارائه الگوی فراگیر مدیریت ترافیک در مناسق عمرانی پروژه های تعمیر ونگهداری راه رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: افزایش ترافیک در بسیاری از مسیرها و اهمیت فراوان راهها در توسعه کشورها به خصوص در کشور ما که سهم اصلی تردد بار و مسافر از طریق حمل و نقل جادهای انجام میپذیرد باعث شده […]

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل کلات با استفاده از روش های تجربی و المان محدود ۰۱ تیر ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل کلات با استفاده از روش های تجربی و المان محدود

دانلود رایگان مقاله تحلیل پایداری تونل کلات با استفاده از روش های تجربی و المان محدود رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: تونل کلات در انتهای راه آسفالته مشهد – کلات در سال ۱۳۶۷ بطور ناقص احداث شده و در طی حفاری تونل به علت شرایط ساختاری بخشهایی از آن ریزش کرده است مسیر تونل از میان […]

دانلود رایگان مقاله معیار های کنترل و تعیین میزان ناهمواری در سطح روسازی فرودگاه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله معیار های کنترل و تعیین میزان ناهمواری در سطح روسازی فرودگاه

دانلود رایگان مقاله معیار های کنترل و تعیین میزان ناهمواری در سطح روسازی فرودگاه رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: ناهمواری یک شاخص با اهمیت در رابطه با راحتی و ایمنی روسازی می باشد. ناهمواری در رابطه با روسازی فرودگاهی همانا نا ترازی های سطح روسازی می باشد که نسبت به سطح پروفیل اولیه باند فرودگاه […]

دانلود رایگان مقاله مقایسه تقویت لرزه ای ساختمان های فلزی موجود با استفاده از میراگر فلزی tadas و سیستم مهاربندی CBF ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله مقایسه تقویت لرزه ای ساختمان های فلزی موجود با استفاده از میراگر فلزی tadas و سیستم مهاربندی CBF

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله تخمین بار الاستیک-shakedown صفحه ترکدار در حالت تنش صفحه ای ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تخمین بار الاستیک-shakedown صفحه ترکدار در حالت تنش صفحه ای

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله تعبیر و تفسیر آزمونهای فشار آب(لوژان)در سنگهای با نفوذپذیری پایین ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تعبیر و تفسیر آزمونهای فشار آب(لوژان)در سنگهای با نفوذپذیری پایین

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خرده لاستیک ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خرده لاستیک

دانلود رایگان مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خرده لاستیک رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: امروزه با پیشرفت جوامع بشری و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه، حجم وسیعی از لاستیک های فرسوده در سال از گردونه مصرف خارج می شوند که دفن بهداشتی آنها از جدی ترین مشکلات زیست محیطی می باشد. به […]

دانلود رایگان مقاله ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاکی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاکی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: دیوار آبند در سدهای خاکی با هسته رسی بر روی پی نفوذ پذیر برای جلوگیری از نفوذ آب در پی و تکیه گاه سد به کار می رود. نحوه اتصال این دیوار با هسته رسی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و یکی از راههای نفوذ دیوار به […]

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی وتعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دو سپرس در تونل انتقال آب سبز کوه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی وتعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دو سپرس در تونل انتقال آب سبز کوه

دانلود رایگان مقاله ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی وتعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دو سپرس در تونل انتقال آب سبز کوه رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: تونل انتقال آب سبزکوه با قطر نهایی ۴٫۵ متر و طول تقریبی ۱۱ کیلومتر به منظور انتقال ۹۰ میلیون متر مکعب آب در سال از حوزه سبزکوه به سد چغاخور […]

دانلود رایگان مقاله خود خشک کنی(آب دزدی)واهمیت آن در تکنولوی بتن ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله خود خشک کنی(آب دزدی)واهمیت آن در تکنولوی بتن

دانلود رایگان مقاله خود خشک کنی(آب دزدی)واهمیت آن در تکنولوی بتن رمز فایل:www.jozveha.com چکیده خودخشک کنی در هر نوع بتن دراثر انقباض شیمیایی که هنگام اضافه کردن آب به سیمان به وقوع می پیوندد، اتفاق می افت د. در بتن باکارایی بالا، تخلخل کم تأثیر خودخشک کنی را نسبت به انواع دیگر خیلی بیشتر نشان […]

دانلود رایگان مقاله تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ کردستان ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ کردستان

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله استفاده از توابع پایه در حل معادله دیفرانسیل لاپلاس در فضای سه بعدی ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله استفاده از توابع پایه در حل معادله دیفرانسیل لاپلاس در فضای سه بعدی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: معادله دیفرانسیل لاپلاس در مدل سازی مسائل مهندسی، از جمله تحلیل بخش سیال در مسائل اثر متقابل سازه و سیال، نقش مهمی دارد بنابر این اهمیت بالا بردن دقت در حل این معادله واضح به نظر می رسد. در این مقاله روشی جدید برای معادله دیفرانسیل لاپلاس […]

دانلود رایگان مقاله تاثیر افزودن خردههای لاستیک بر پارامترهای دینامیکی خاکهای ماسهای ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تاثیر افزودن خردههای لاستیک بر پارامترهای دینامیکی خاکهای ماسهای

دانلود رایگان مقاله تاثیر افزودن خردههای لاستیک بر پارامترهای دینامیکی خاکهای ماسهای رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: با توجه به رشد روز افزون تولید خودرو و به موازات آن افزایش میزان تایرهای فرسوده، مشکلات زیست محیطی به وجود آمده و همچنین وزن کم و ظرفیت بالای استهلاک انرژی ذرات لاستیک، میتوان از آن برای […]

دانلود رایگان مقاله روش ارزیابی سازه هاب بتن مسلح آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی مخرب براساس مطالعات میدانی ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله روش ارزیابی سازه هاب بتن مسلح آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی مخرب براساس مطالعات میدانی

دانلود رایگان مقاله روش ارزیابی سازه هاب بتن مسلح آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی مخرب براساس مطالعات میدانی رمز فایل:www.jozveha.com چیکده: خرابی سازه های بتنی خصوصاً در سواحل و بنادر جنوبی کشور بعلت درجه حرارت و روطبت بالای این نواحی ، از اهمیت خاضی برخوردار است و بدین ترتیب تعمیر و نگهداری اینگونه سازه […]

دانلود رایگان مقاله تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاکهای رسی ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاکهای رسی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

دانلود رایگان مقاله مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان های بتنی براساس عملکرد ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان های بتنی براساس عملکرد

دانلود رایگان مقاله مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان های بتنی براساس عملکرد رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: تجربه زلزلههای اخیر لزوم نیاز به اصلاح آییننامههای طراحی فعلی را به اثبات رسانده است، این موضوع و نیز عدم دخالت نظر مالکین در طراحی سازه- هایشان، محققین را به سوی نسل جدید آییننامههای طراحی یا طراحی […]

دانلود رایگان مقاله بررسی توزیع بهینه میراگر اصطکاکی پال در قابهای بادبندی با نیروی لغزش ثابت ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی توزیع بهینه میراگر اصطکاکی پال در قابهای بادبندی با نیروی لغزش ثابت

دانلود رایگان مقاله بررسی توزیع بهینه میراگر اصطکاکی پال در قابهای بادبندی با نیروی لغزش ثابت رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: درزمان وقوع زلزله اعضای سازه ای خسارت زیادی را متحمل میشوند به جهت کاهش نیروی مخرب زلزله درسازه تمهیدات زیادی ازجمله کاربردهای میراگرها صورت گرفته است تاکنون مطالعات زیادی دررابطه با عملکرد میراگرهای اصطکاکی پال […]

دانلود رایگان مقاله بکارگیری الگوریتم تکاملی رقابت استعماری در بهینه سازی سازه های فولادی ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بکارگیری الگوریتم تکاملی رقابت استعماری در بهینه سازی سازه های فولادی

دانلود رایگان مقاله بکارگیری الگوریتم تکاملی رقابت استعماری در بهینه سازی سازه های فولادی رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: الگوریتم رقابت استعماری یک الگوریتم مبتنی برجمعیت تصادفی است که ازایده تکاملی سیاسی اجتماعی بشر الهام گرفته است این الگوریتم جدید که کارایی مطلوب خود را درحل مسائل بهینه سازی به اثبات رسانده است همانندسایرروشهایتکاملی ابتدا با […]

دانلود رایگان مقاله تحلیل تئوریکی و عددی تیرهای جدار نازک تک تقارن ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله تحلیل تئوریکی و عددی تیرهای جدار نازک تک تقارن

دانلود رایگان مقاله تحلیل تئوریکی و عددی تیرهای جدار نازک تک تقارن رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: اعضای جدار نازک با مقطع باز بخاطر وزن کم و مقاومت بالا بطور مرتب در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً مقاطعی از قبیل I . Z . C . L . T . در کارهای […]

دانلود رایگان مقاله بررسی و اعتبار بخشی یک مدل رفتاری خاک غیر اشباع تحت مسیرهای آزمایشگاهی ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله بررسی و اعتبار بخشی یک مدل رفتاری خاک غیر اشباع تحت مسیرهای آزمایشگاهی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com