ائتلاف الفتح: تحرکات آمریکا در حریم هوایی عراق باید کاهش یابد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

ائتلاف الفتح: تحرکات آمریکا در حریم هوایی عراق باید کاهش یابد

ائتلاف الفتح از نخست وزیر عراق خواست کاری کند که حرکت نیروی هوایی آمریکا در حریم هوایی عراق کاهش یابد.

اروپا
تجمع مردم فرانسه برای برگزاری هفدهمین شنبه سیاه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

تجمع مردم فرانسه برای برگزاری هفدهمین شنبه سیاه

هزاران نفر از مردم فرانسه با تجمع در میدان شارل دوگل شهر پاریس خود را برای برگزاری هفدهمین «شنبه سیاه» آماده می کنند.