مردم قدرشناس تهران با حضور میلیونی خود در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم سلیمانی سنگ تمام گذاشتند.