حاج حیدر در توییتر از استقبال کرمانی‌ها با پرچم سرخ از پیکر پاک سردار سلیمانی گفت.