آئین تشییع سردار سپاه اسلام سپهبد شهید « حاج قاسم سلیمانی » صبح دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد.

عکاس/زهرامقدم

  

  • نویسنده : حمیدرضایامینی