مردم تهران روز گذشته با حضور عظیم خود در میدان انقلاب سنگ تمام گذاشتند و بار دیگر با حمایت از اقتدار و امنیت کشور بر خدعه و نیرنگ‌های داخلی و خارجی خط بطلان کشیدند.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، مسیرهای چهارگانه راهپیمایی به سمت میدان انقلاب مملو از مردان و زنانی بود که برای اعلام انزجار از ‌اشرار و آشوبگران و حمایت از نظام و رهبری به خیابان‌ها آمده بودند؛ تهرانی‌هایی که دل در گروی نظام و رهبری نهاده‌اند، واقعاً خوش درخشیدند. آنها آمده بودند تا با حضور در اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از امنیت، آرامش و اقتدار کشور اعلام کنند که خط و ربط و حسابشان با آشوبگران و اغتشاشگران جداست.