فرشاد مهدی‌پور در یک توییت ادعای حرفه‌ای بودن بی بی سی را به تمسخر گرفت.