کاربر آسید در توییتر از کار ویژه هسته‌های سخت آشوبگران نوشت که در ادامه مشاهده خواهید کرد.