یکی از کاربران فضای مجازی به شفاف‌سازی پراکندگی جغرافیایی هشتگ «اعتراضات سراسری» در توییتر پرداخت.