جشن آغازسال تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران دربرج میلاد تهران برگزارشد.

عکاس:نفیسه خانرودی

خ

  • نویسنده : سردبیربسیج پرس