به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛برخی روزنامه ها امروز در حالی با تیترهای «ورود بدون گزینش زنان به ورزشگاه»، «جشن صندلی‌های بنفش» و «زنان در آزادی» به حضور بانوان برای تماشای بازی آتی تیم ملی فوتبال در ورزشگاه آزادی پرداختند که در سال ۸۵ و در پی دستور رییس‌جمهور وقت، همین رسانه‌ها با ورود زنان […]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛برخی روزنامه ها امروز در حالی با تیترهای «ورود بدون گزینش زنان به ورزشگاه»، «جشن صندلی‌های بنفش» و «زنان در آزادی» به حضور بانوان برای تماشای بازی آتی تیم ملی فوتبال در ورزشگاه آزادی پرداختند که در سال ۸۵ و در پی دستور رییس‌جمهور وقت، همین رسانه‌ها با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرده‌بودند! «دستوری که نباید صادر میشد»، «به کسی که گرسنه است چیپس تعارف نکنید» و «ما هم مخالفیم»، تیترهایی بود که روزنامه‌های «آفتاب‌یزد»، «شرق» و «اعتماد» سال ۸۵ در واکنش به تصمیم دولت نهم در موضوع ورزشگاه‌ها منتشر کرده‌بودند.