به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛علی مرادی سردبیر سایت انتخاب که رابطه خوبی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دارد و به وی مشاوره‌های رسانه‌ای میدهد با حکم رئیس هیات مدیره بانک ملی، به عضویت در هیات مدیره کارگزاری بانک ملی منصوب شد مرادی این خبر را تایید کرده و گفته است: من این […]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛علی مرادی سردبیر سایت انتخاب که رابطه خوبی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دارد و به وی مشاوره‌های رسانه‌ای میدهد با حکم رئیس هیات مدیره بانک ملی، به عضویت در هیات مدیره کارگزاری بانک ملی منصوب شد
مرادی این خبر را تایید کرده و گفته است: من این پست را به واسطه فعالیت‌های کارشناسی‌ام اخذ کرده‌ام! در بخش معرفی سایت انتخاب، مرادی به عنوان مدیر مسئول معرفی شده است.