عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه نادانی و خلاء اندیشه فرهنگی در دولت باعث تصویب سند ۲۰۳۰ شد، گفت: تصویب چنین سندی به استقلال فرهنگی ما آسیب می زند.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس : خواب مسوولان فرهنگی و پیگیری سند استعماری ۲۰۳۰ از سوی سایت آپارات! با وجود تاکید همه مسوولان فرهنگی بر جلوگیری از اجرای سند ۲۰۳۰ اما سودجویان از ولنگاری فضای مجازی و غفلت مسئولان از این فضا استفاده کرده و چراغ خاموش بدنبال آموزش های جنسی به کودکان هستند برنامه ژلوفن که در سایت آپارات بارگذاری شده بدون هرگونه مجوز در پارک و خیابان به سراغ کودکان رفته و با پرسش از آنها درباره چگونگی بدنیا آمدنشان پیگیر آموزشهای جنسی شده است!!!!!!!