دولت در حالی از پیشنهاد «بیشتر در برابر بیشتر» می‌گوید که این سیاست در عمل منجر به امتیازدهی بیشتر به غرب و تحمیل خسارت بیشتر به کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس : «بیشتر در برابر بیشتر» یعنی خسارت بیشتر در برابر امتیازدهی بیشتر! دولت در حالی از پیشنهاد «بیشتر در برابر بیشتر» می‌گوید که این سیاست در عمل منجر به امتیازدهی بیشتر به غرب و تحمیل خسارت بیشتر به کشور خواهد شد اساسا چنین طرح‌هایی برای یک معامله «متوازن» طراحی می‌شود و برای برجامی که از ابتدا خسارت‌هایش همگی برای ایران و امتیازاتش برای طرف مقابل بوده است، از اساس بی‌معناست.

  • منبع خبر : کیهان