به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛تنها در طول پنج سال گذشته ۷هزار و ۱۹۴دانشجو از ضعیف‌ترین دانشگاه‌های کشور به بهترین دانشگاه‌ها انتقال یافته‌اند یا برایشان امکان تغییر رشته فراهم شده است سال گذشته ۷۰درصد پذیرش رشته دندانپزشکی سهمیه‌ای‌ها بوده‌اند؛ اینها در حالی است که در همین پنج سال مشهورترین سهمیه‌ای که همه می‌شناسند یعنی سهمیه […]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛تنها در طول پنج سال گذشته ۷هزار و ۱۹۴دانشجو از ضعیف‌ترین دانشگاه‌های کشور به بهترین دانشگاه‌ها انتقال یافته‌اند یا برایشان امکان تغییر رشته فراهم شده است سال گذشته ۷۰درصد پذیرش رشته دندانپزشکی سهمیه‌ای‌ها بوده‌اند؛ اینها در حالی است که در همین پنج سال مشهورترین سهمیه‌ای که همه می‌شناسند یعنی سهمیه خانواده شهدا، چیزی حدود یک هفتم سهمیه اعضای هیئت علمی بوده است.