سند هزینه‌کرد ۱۰۷ میلیون تومانی مدیرعامل همراه اول برای هواپیمای اختصاصی آذری جهرمی در سفر به بیرجند منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس: سند هزینه ۱۰۷ میلیون تومانی مدیرعامل همراه اول برای هواپیمای اختصاصی آذری جهرمی در سفر بیرجند

در بهمن سال ۹۶ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار برای سفر «آذری جهرمی» به بیرجند هواپیمای اختصاصی اجاره کرده است؛

وی برای اجاره هواپیمای جهرمی از شرکت ماهان دستور پرداخت مبلغ ١٠٧ میلیون تومان از بودجه همراه اول را صادر کرده است.

 

 

  • منبع خبر : دانا