به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛به همت ناحیه مقاومت مسلم بن عقیل(ع) سپاه حضرت محمد رسول ا…(ص) تهران بزرگ ” همایش تقدیر از جانبازان و یادگاران دفاع مقدس ” با حضور فرماندهان و مسئولین با سخنرانی سردار سیروس صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول ا… (ص) تهران بزرگ روز یک شنبه ۷ مهرماه از […]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛به همت ناحیه مقاومت مسلم بن عقیل(ع) سپاه حضرت محمد رسول ا…(ص) تهران بزرگ ” همایش تقدیر از جانبازان و یادگاران دفاع مقدس ” با حضور فرماندهان و مسئولین با سخنرانی سردار سیروس صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول ا… (ص) تهران بزرگ
روز یک شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۶ در  برگزار میگردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سپاه