به گزارش خبرگزاری بسیج پرس: سخنرانی سردار یزدی در نمایشگاه یاد یاران ناحیه شهید مطهری با حضور سرهنگ قاسمعلی محمدی و شهردار و سر کلانتر منطقه ۷ و جمفی از بسیجیان ناحیه برگزار شد.    

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس: سخنرانی سردار یزدی در نمایشگاه یاد یاران ناحیه شهید مطهری با حضور سرهنگ قاسمعلی محمدی و شهردار و سر کلانتر منطقه ۷ و جمفی از بسیجیان ناحیه برگزار شد.

 

 

  • منبع خبر : ناحیه بسیج شهید مطهری