به گزارش خبر گزاری بسیج پرس ؛مراسم بزرگداشت روز شکست حصر آبادان با حضور سرلشکر صفوی مشاور مقام معظم رهبری روز پنج شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۹ تا ۲۱ در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری بسیج پرس ؛مراسم بزرگداشت روز شکست حصر آبادان با حضور سرلشکر صفوی مشاور مقام معظم رهبری
روز پنج شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۹ تا ۲۱
در باغ موزه دفاع مقدس
برگزار شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سپاه حضرت محمد (ص) تهران بزرگ