به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛نمایشگاه ناحیه حمزه سید الشهداء  واقع در میدان آزادی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ؛نمایشگاه ناحیه حمزه سید الشهداء  واقع در میدان آزادی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.