به گزارش بسیج پرس ؛امروز و در روزنامه‌های اصولگرا با تیترهای «ماموریت رییس‌جمهور در نیویورک»، «شکست پروژه انزوای هیئت ایرانی»، «مذاکره موضوعیت ندارد» و در روزنامه‌های اصلاح‌طلب با عناوینی چون «ائتلاف امید در برابر ائتلاف آمریکا»، «الزامات یک ملاقات»، «جنگ پیش‌شرط‌ها در نیویورک» و «فرصت نیویورک» بازتاب یافت.  

به گزارش بسیج پرس ؛امروز و در روزنامه‌های اصولگرا با تیترهای «ماموریت رییس‌جمهور در نیویورک»، «شکست پروژه انزوای هیئت ایرانی»، «مذاکره موضوعیت ندارد» و در روزنامه‌های اصلاح‌طلب با عناوینی چون «ائتلاف امید در برابر ائتلاف آمریکا»، «الزامات یک ملاقات»، «جنگ پیش‌شرط‌ها در نیویورک» و «فرصت نیویورک» بازتاب یافت.