مجتبی زارعی گفت: جنبش استادی ایران بنا دارد به‌صورت بین رشته‌ای، معارف و مهارت‌های تاریخ دفاع مقدس را با فرازها و فرودهای تاریخ دویست سالهٔ ایران ترکیب کند و به مدل راهیان نور ترکیبی دست یابد.

به گزارش بسیج پرس ، مجتبی زارعی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در آئین گرامیداشت دفاع مقدس در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سردار طلائی‌نیک معاون پارلمانی وزیر دفاع و استادان و کارکنان وزارت علوم برگزار شد، گفت: دوجریان سلطنت ایرانشهری و نیروهای مذهبی و انقلابی برخاسته از دو پارادایمِ ناسیونالیسم سکولار و ملّیتِ اسلامگرا، میزان و معیار وفاداری به میهن در تاریخ معاصر ایران هستند.

زارعی گفت: تاریخ هشت سالهٔ دفاع مقدس ایرانیان به پهنای و درازای تاریخ ایران و تاریخ اسلام عمق دارد؛ زیرا اگر کسی بخواهد درباره آموزه ها، خلقیات، فرهنگ، هنر و معنویت اسلامی و ایرانی پژوهش کند تاریخ دفاع هشت سالهٔ ما مینیاتور و عصارهٔ آن است.

وی افزود: دفاع مقدس آزمایشگاه میدانی ناسیونالیسم سکولار و ملّیت اسلامگرا بود؛ زیرا به خوبی امکان ها و استعدادهای معرفتی و توانایی بسیج گری و راستی آزمایی میزان و کیفیت حُب به وطن و مام میهن در دو جریان سلطنت ایران شهری و لیبرال ها و نیروهای مذهبی _ انقلابی برای آحاد ایرانیان را در تاریخ معاصر ایران نشان داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چون همه به خوبی واقفند به خصوص در دویست سال اخیر، ایران مکرراً مورد تعرض دشمن قرار داشت و هربار با حمله دشمن یا تن دادن به مذاکره با دشمن بخش هایی مهم از سرزمین و حاکمیت خود را از دست دادیم اما قریب به چهل سال قبل ایرانیان به ترکیبی از دین و ملّیت دست یافتند که توانست کشور و حاکمیت ملی را از دستبردهای بیگانگان حفظ کند؛ هرکس می خواهد حزب الهی ها و لیبرال ها را بشناسد به تاریخ دفاع ایران رجوع کند؛ فهم لیبرال ها، سلطنت طلبان، منافقین و حزب اللهی در تاریخ دفاع مقدس راه رشد امروز و فردای ماست.

عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: کشورها فقط امکانات مادی خود قادر نخواهند شد به پیشرفت نائل آیند بلکه باید گفت پیشران توسعه و پیشرفت ملتها فرهنگ و هویت و مهارت های تاریخی آن کشور است و با توجه به گنج های نهفته و یا تبلور یافته در تاریخ دفاع مقدس ما می توان ادعا کرد که جنگ ما از آنجا که خود یک گنج بود توانست در جایگاه پیشرانی کشور در بخش های فرهنگی، صنعتی، دفاعی و سیاست خارجی قرار گیرد.

رئیس بسیج اساتید کشور تصریح کرد: ما باید بصورت واقعی، تحلیلی و تبیینی بین تاریخ دفاع مقدس و تاریخ معاصر ایران و تحولات سال های اخیر کشور نقب بزنیم و نسل های چهارم و پنجم را با آن آشنا کنیم؛ در صورت توجه بین رشته ای به تاریخ دفاع مقدس به رشد درونزا و برون نگر در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ادبیات و فناوری دست خواهیم یافت؛ زیرا جنگ ما، جنگی پاک بود؛ برخاسته از روح میلیتاریستی نبود، تجاوزکارانه نبود، جنگی فیزیکی بود اما تکیه گاهش متافیزیک و معرفت شناسانه بود، مهمترین دلیل این پاکی وجود وصیت نامه در دست و جیب و کوله پشتی رزمندگان بود و ما هنوز گنج های نهفته در این تراث معنوی را استخراج نکردیم.

وی افزود: جنبش استادی ایران با توجه به نیازهای جامعه، نخبگان، اساتید جوان، دانشجویان و نسل های جدید و بعدی و ظرفیت های عظیم و گنجینهٔ دفاع مقدس به روش شناسی جدید و ابداع نوینی در فناوری راهیان نور با نام راهیان نور ترکیبی رسید و بنا دارد به‌صورت بین رشته‌ای، معارف و مهارت‌های تاریخ دفاع مقدس را به‌خصوص با فرازها و فرودهای تاریخ دویست سالهٔ ایران با کمک مورخین تاریخ معاصر و راویان نسل اولی تاریخ دفاع مقدس ترکیب کند و به مدل راهیان نور ترکیبی دست یابد.

زارعی اضافه کرد: این کار با موافقت قرارگاه مرکزی راهیان نور مواجه شد و می توان با کمک وزارت علوم و روسای محترم دانشگاههای کشور و دفاتر نهاد نمایندکی مقام معظم رهبری آن را به نسخهٔ پیشرفته تر در بین طرح های دانش افزایی موجود و گفت و گو محور با استادان دانشگاهها و نخبگان تبدیل کرد.

  • منبع خبر : فارس