به گزارش بسیج پرس ،  سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس : بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، دولت در اجرای بودجه سالانه ۶٨ درصد انحراف داشته است. وقتی در بودجه سالانه این همه انحراف داریم “تو خود حدیث مفصل بخوان”. استنکاف از قانون بلایی است که به جان کشور افتاده.مجلس به جای این که این […]

به گزارش بسیج پرس ،  سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس : بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، دولت در اجرای بودجه سالانه ۶٨ درصد انحراف داشته است. وقتی در بودجه سالانه این همه انحراف داریم “تو خود حدیث مفصل بخوان”. استنکاف از قانون بلایی است که به جان کشور افتاده.مجلس به جای این که این همه قانون بنویسد بهتر است بر اجرای قوانین نظارت کند.