به گزارش خبرگزاری بسیج پرس،حسین شریعتمداری اظهار کرد: حذف نام شهدا از کوچه‌ها و خیابان‌ها و برخی از معابر را نمی‌توان و نباید سرسری گرفت و از کنار آن با بی‌خیالی عبور کرد. این حرکت خزنده در حالی صورت می‌پذیرد که برخی از خیابانها را به نام تعدادی از افراد بد‌سابقه و بعضاً دشمنان اسلام […]

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس،حسین شریعتمداری اظهار کرد: حذف نام شهدا از کوچه‌ها و خیابان‌ها و برخی از معابر را نمی‌توان و نباید سرسری گرفت و از کنار آن با بی‌خیالی عبور کرد. این حرکت خزنده در حالی صورت می‌پذیرد که برخی از خیابانها را به نام تعدادی از افراد بد‌سابقه و بعضاً دشمنان اسلام و انقلاب و مردم نامگذاری کرده‌اند! این اقدام به احتمال بسیار زیاد با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته که باید تحت پیگرد‌های امنیتی و قضایی قراربگیرد.