دارا بودن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی و کودها الزامی شد.

به گزارش بسیج پرس، علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه با ارسال بخشنامه‌ ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۲/۹۶/۶۷۸۱۴ مورخ ۹۶/۲/۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸/۵۰۲/۳۵۵۸ مورخ ۹۸/۶/۱۰ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی مبنی بر لزوم ثبت سفارش و ورود کالا (انواع کود) با اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد، صرفا کودهای نمونه که به صورت محدود وارد کشور می‌گردند نیاز به اخذمجوز جهاد کشاورزی دارند. همچنین بعد از تحولات ارزی سال ۹۷ مجوز تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد کودی و انواع کودک به دستگاه‌های اجرایی مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب) محول شده است.

بنابراین گزارش ولی الله فریادرس مدیرکل معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی نیز با ارسال نامه ای به وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع لزوم بازگشت به نامه شماره ۹۸/۶۲۳۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ در خصوص اخذ تایید برای ثبت سفارش مواد کودی و کودها نوشت. شرح این نامه درذیل مطلب آمده است.

بر اساس ابلاغیه شماره ۹۴/۵۰۱/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱ دارا بودن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی و کودها الزامی است، همچنین کودهای نمونه که به صورت محدود وارد می‌شوند، برای ترخیص نیازمند به اخذ تاییدیه از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی هستند. شایان ذکر است بعد از تحولات ارزی سال ۱۳۹۷ ناشی از تحریم اقتصادی مجوز تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد کودی و انواع کود نیز به دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب) محول شد.

  • منبع خبر : تسنیم