به گزارش بسیج پرس ، کاویانی راد معاون فرهنگی بنیاد شهید: حذف نام شهید از برخی معابر شهری اقدامی ناشایست و ناشی از بدسلیقگی و غفلت است جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزارت کشور: در ارتباط با حذف عنوان شهید در برخی از معابر تهران و برخی از شهرها ما کوتاه نخواهیم آمد حناچی شهردار تهران پیش […]

به گزارش بسیج پرس ، کاویانی راد معاون فرهنگی بنیاد شهید: حذف نام شهید از برخی معابر شهری اقدامی ناشایست و ناشی از بدسلیقگی و غفلت است جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزارت کشور: در ارتباط با حذف عنوان شهید در برخی از معابر تهران و برخی از شهرها ما کوتاه نخواهیم آمد حناچی شهردار تهران پیش از این در واکنش به حذف نام شهدا از تابلوهای شهری گفته بود که یک سری تابلو عبوری داریم که شما باید تابلو را در لحظه ببینید و سریع تصمیم بگیرید و باید حداقل اختصار در آنها رعایت شود که این‌یک دلیل فنی است اخیراً برخی از فعالین فرهنگی ضمن انتشار مستندات اقدام ناشایست حذف واژه «شهید» از معابر به‌شکل آتش به اختیار واژه شهید را به این تابلوها اضافه کرده‌اند.