كوهكن نماينده مجلس در گفتگو با دانا: مطهري بار اولش نيست كه اقدام به انتشار اين‌گونه اخبار مي‌كند همين‌ها حاضر نيستند به خاطر اشتباهشان از مردم عذرخواهي كنند مسئولين بايد توجه داشته باشند كه بايد قبل از انتشار مطلبي در مورد آن تحقيق كنند و به‌يقين برسند كه خبر مربوطه صحت دارد و سپس اقدام

به گزارش بسیج پرس ، کوهکن نماینده مجلس : مطهری بار اولش نیست که اقدام به انتشار این‌گونه اخبار می‌کند همین‌ها حاضر نیستند به خاطر اشتباهشان از مردم عذرخواهی کنند مسئولین باید توجه داشته باشند که باید قبل از انتشار مطلبی در مورد آن تحقیق کنند و به‌یقین برسند که خبر مربوطه صحت دارد و سپس اقدام به نشر موضوع مطروحه کنند قوه قضائیه با مروجان اخبار کذب برخورد کند با دروغ‌پراکنان طبق قانون برخورد شود.