به گزارش بسیج پرس ، با اشاره به انتصاب غیرقانونی یک ژن خوب در صنایع شیر ایران، نوشت: احمدرضا داداندیش از منصوبین به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور که پیش‌ازاین در شرکت زیرمجموعه صنایع شیر ایران یعنی شرکت آتیه پگاه به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره فعال بود، به‌تازگی در مردادماه سال جاری، سمت جدیدی […]

به گزارش بسیج پرس ، با اشاره به انتصاب غیرقانونی یک ژن خوب در صنایع شیر ایران، نوشت: احمدرضا داداندیش از منصوبین به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور که پیش‌ازاین در شرکت زیرمجموعه صنایع شیر ایران یعنی شرکت آتیه پگاه به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره فعال بود، به‌تازگی در مردادماه سال جاری، سمت جدیدی را در شرکت توسعه صنایع بهشهر برای خود دست‌وپا کرد و از سوی مدیرعامل، به‌عنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران، معرفی‌شده است.داداندیش که مسئول برگزاری همایش سراسری جوانان حزب اعتدال و توسعه در سال ٩۶ بود، عضو و رئیس هیات مدیره شرکت داتام ایده دانش (فعال درزمینه مشاوره‌های فنی و مهندسی) نیز هست و درواقع با این انتصاب رسماً و به دلیل عضویت در هیات مدیره سه شرکت، آتیه پگاه، داتام ایده دانش و شرکت صنایع شیر ایران، دوشغله و حتی چندشغله محسوب می‌شود.