پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت از سوی بنیادشهید ،موجب شده کارمندان بازنشسته این سازمان در مقابل ساختمان بنیادشهید تجمع کنند.

به گزارش بسیج پرس ، پیش از ظهر روز گذشته عده ای از کارمندان بازنشسته بنیادشهید(مرکز) طی اعتراضاتی در خصوص پرداخت نشدن پاداش بازنشستگی و سنوات پایان خدمت ،در مقابل ساختمان اصلی مرکزی بنیادشهید واقع در خیابان طالقانی تهران تجمع کرده بودند و شعارهایی تحت عنوان ( شهیدی شهیدی استعفا استعفا) به عمل آوردند.

طبق این گزارش و از زبان یکی از معترضین این تجمع ؛برخلاف وعده‌های داده‌شده از سوی مدیران و مسئولان مربوطه، تاکنون هیچ مبلغی تحت عنوان پاداش و یا سنوات طی چن سال گذشته پرداخت نشده است.