علی اکبر علیه السلام در واقعه عاشورا، از ارکان سپاه امام علیه السلام به شمار می رفت. تأکید او بر حق مداری و دفاع از حق تا ایثار جان، مسئولیت پذیری، عدم سوء استفاده از جایگاه خود و داوطلب شدن ایشان برای شهادت پیش از دیگر بنی هاشم، از ویژگی های این فرزند برومند سیّدالشهدا علیه […]

علی اکبر علیه السلام در واقعه عاشورا، از ارکان سپاه امام علیه السلام به شمار می رفت. تأکید او بر حق مداری و دفاع از حق تا ایثار جان، مسئولیت پذیری، عدم سوء استفاده از جایگاه خود و داوطلب شدن ایشان برای شهادت پیش از دیگر بنی هاشم، از ویژگی های این فرزند برومند سیّدالشهدا علیه السلام است.