امروز تجربه مشخص كرده اگر همان روزي كه آمريكا از برجام خارج شد.

به گزارش بسیج پرس ، «جام‌جم» در سرمقاله امروز خود آورده است: امروز تجربه مشخص کرده اگر همان روزی که آمریکا از برجام خارج شد، ما هم حداقل گام‌های تدریجی را برمی‌داشتیم این‌قدر هزینه نمی‌دادیم. امروز اروپا پیشنهاد فریز اقدامات می‌آورد چون ایران در اقدام فعالانه در آستانه گام سوم تعهدات برجامی‌اش است در حالی‌که تا قبل از آن گام‌های تحریمی آمریکا پیش می‌رفت و خبری از متوقف کردن اقدامات آمریکا هم نبود.