گروه جهادی و موسسه خیریه «نوید روشن فردا» در نظر دارد در راستای کمک به بیماران نیازمند " طرح قطره قطره زندگی برای کودکان سرطانی و بیماران نیازمند "

به گزارش بسیج پرس ،  گروه جهادی و موسسه خیریه «نوید روشن فردا» در نظر دارد در راستای کمک به بیماران نیازمند ” طرح قطره قطره زندگی برای کودکان سرطانی و بیماران نیازمند ”
را در روز پنج شنبه ۱۴شهریور ماه در سرای محله عباسی واقع در میدان نهم دی از ساعت ۱۷الی ۲۲ برگزار نماید.
گفتنی است در این طرح، سازمان انتقال خون در محل مورد نظر حضور بهم رسانده و از مردم محله خون گرفته و این بانک خونی را به بیماران نیازمند اهدا می نماید.