انقلابي كه بايد در بستر اخلاق و عقلانيت قرار مي‌‌گرفت، در بستر احساسات و شعار قرار گرفت براي مثال اشغال سفارت كشوري در كشور ما از هيچ منطق و عقلانيتي برخوردار نبود.

به گزارش بسیج پرس ، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع اصلاح‌طلب محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت:  انقلابی که باید در بستر اخلاق و عقلانیت قرار می‌‌گرفت، در بستر احساسات و شعار قرار گرفت برای مثال اشغال سفارت کشوری در کشور ما از هیچ منطق و عقلانیتی برخوردار نبود و جزو حرکات احساسی ابتدای انقلاب بود که انجام شد.این اظهارات در حالی است که امام خمینی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را «انقلاب دوم» دانسته و تاکید کرده بودند: این جایی که شما اسمش را سفارت خانه می‌گذارید و ما اسمش را جاسوس خانه می گذاریم این قضیه را یک دسته‌ای از جوانان ما رفتند و آن جا را گرفتند و دیدند محل جاسوسی است آن‌جا و سفارت خانه نیست.