استادیار دانشگاه قم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: آمریکا همواره ما را به چشم یک مزاحم و دشمن و کشوری که منافع آن را در خاورمیانه به خطر انداخته می نگرد. بدیهی است که هیچگاه با منطق و دوستی و صداقت با ما مذاکره نخواهد کرد.

استادیار دانشگاه قم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس،  آمریکا همواره ما را به چشم یک مزاحم و دشمن و کشوری که منافع آن را در خاورمیانه به خطر انداخته می نگرد. بدیهی است که هیچگاه با منطق و دوستی و صداقت با ما مذاکره نخواهد کرد.
هادی زَیّانی، استادیار دانشگاه قم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در خصوص مذاکره مجدد ایران و آمریکا و سابقه عناد و تزویر دشمن در قبال ایران اظهار داشت: علی الظاهر، دولتمردان این خبر را در صدا و سیما تکذیب می کنند و تصمیم مذاکره ندارند اما در واقع به نظر می دولت برای جبران شکست برجام هم که شده سعی دارد برای آخرین بار شانس خود را آزمایش کند.
وی در ادامه و در رابطه با ماهیت مذاکره با آمریکا و دولت ترامپ ابراز داشت: با توجه به شرایط حال حاضر و طبق تجربه ای که داشتیم، چه به لحاظ عقلانی و چه به لحاظ تامین منافع ملی، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست که چند سال دیگر توسعه بومی و ملی خود را به تعلیق بیندازیم. شما ببینید؛ مذاکرات شش ساله برجام چه نتیجه ای برای کشورمان به همراه داشت جز اتلاف وقت و تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان. آن هم فعالیت هایی که با خون و دل و با زحمت های بسیار و تقدیم شهدای هسته ای و موشکی به ثمر رسانده بودیم ولی همگی امروز به نوعی تعلیق شده است.
استادیار دانشگاه قم ضمن انتقاد از اعتماد مسئولین کشور به سیاست های اوباما و ترامپ تصریح داشت: در دور اول مذاکرات، ضمن تاکید بر صداقت و پرستیژ افرادی همچون کری و اوباما نتیجه این شد! شما ببینید با شخصیت ترامپ که فردی مغرور و جاه طلب است به کجا خواهیم رسید!. فصل الخطاب سخن، بیانات رهبر معظم انقلاب است که در دیدار با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن فرمودند که ترامپ و دیگر سران آمریکایی افرادی دروغگو و بدعهد هستند.
زیانی، در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت آمریکا خوی استکباری داشته باشد و دولت معقولی نباشد، نمی توانیم تصور مذاکره و گفتگو با این کشور را داشته باشیم ولی اگر مسئولین این کشور با نگاهی مبتنی بر واقعیت بر سر میز مذاکره بنشینند، حتی در آن زمان هم نمی توان به منطق آنان اعتماد کرد. آمریکا همواره ما را به چشم یک مزاحم و دشمن و کشوری که منافع آن را در خاورمیانه به خطر انداخته می نگرد. بدیهی است که هیچگاه با منطق و دوستی و صداقت با ما مذاکره نخواهد کرد.