وندي شرمن در واكنش به توييت ديروز ترامپ كه با انتشار تصويري مدعي انفجار در سايت پرتاب ماهواره ايران شده بود، در توئيتر خود نوشت: ترامپ از يك تلفن ناامن استفاده كرده و احتمالا در فضايي امن يك عكس محرمانه را منتشر كرده كه اين اقدام امنيت ما را به خطر انداخته است.او نبايد اين كار را مي‌كرد.

وندی شرمن در واکنش به توییت دیروز ترامپ که با انتشار تصویری مدعی انفجار در سایت پرتاب ماهواره ایران شده بود، در توئیتر خود نوشت: ترامپ از یک تلفن ناامن استفاده کرده و احتمالا در فضایی امن یک عکس محرمانه را منتشر کرده که این اقدام امنیت ما را به خطر انداخته است.او نباید این کار را می‌کرد، این موضوع بسیار ساده است. بسیاری از کارشناسان امنیتی ایالات متحده توئیت ادعایی ترامپ را یک گاف امنیتی برای آمریکا دانسته‌اند.