محمد علی پور مختار گفت: شفافیت و نقد شوندگی را شاید بتوان از تعیین کننده ترین عوامل پویایی امروز بازار سرمایه ایران به حساب آورد.شفافیت از عوامل پویایی بازار سرمایه است.

به گزارش بسیج پرس ،  محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شفافیت و نقد شوندگی را شاید بتوان از تعیین کننده ترین عوامل پویایی امروز بازار سرمایه ایران به حساب آورد.شفافیت از عوامل پویایی بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه نقد شوندگی از خواسته های اصلی فعالان بازار است افزود: مقابله با نشر اطلاعات کذب و نادرست ، از اقداماتی است که به طور دایم از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه پیگیری شود. تا بتوان بازار سرمایه ای پویا و چابک داشته باشیم.

 

  • منبع خبر : بسیج نیوز