پاپي‌زاده نماينده دزفول در مجلس: بر اساس اين طرح، كسي كه ميخواهد به عنوان مسئول در جمهوري اسلامي به فعاليت ادامه دهد.

به گزارش بسیج پرس ، پاپی‌زاده نماینده دزفول در مجلس: بر اساس این طرح، کسی که میخواهد به عنوان مسئول در جمهوری اسلامی به فعالیت ادامه دهد، خانواده‌اش باید در ایران باشد و درغیر این صورت باید از سمت خود استعفا دهد.  کشورهایی که با ایران خصومت دارند، از کوچکترین روابط فرزندان و خانواده‌های مسئولان کشورمان در خارج از کشور کسب اطلاع و از آن اطلاعات علیه منافع نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس و تحقیق و تفحص‌ها نشان داده برخی از مسئولان و خانواده‌هایشان دوتابعیتی هستند که این مسئله در مجلس حساسیتی را به وجود آورد.