استادیار دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: چند سالی می‌شود که مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی و حتی راهکارهای رسیدن به آن را به طور کلی و حتی جزئی مطرح کرده‌اند اما گویا برخی از مسئولین کشوری اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند!

صادق فرازی، استاد دانشگاه امام صادق(ع)در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در خصوص عدم تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به سیاستگذاری و اجرا داریم. ما در حال حاضر مشکل سیاستگذاری نداریم چرا که مقام مسئول در این زمینه سیاست های لازم را بیان و استراتژی کلی کشور را ترسیم کرده اند، لذا راه کاملا واضح و روشن است ولی مشکل این مسئله اینجاست که برخی از مسئولین واجرایی اصولا اعتقادی به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ندارند. یعنی متاسفانه به آن معتقد نیستند و تا زمانی که دولتی که مبنای فعالیت های اقتصادی اش، تفکر لیبرالی است و بعضا اقتصاد مقاومتی را مورد تمسخر قرار می دهد، روشن است که این امر تمام و کمال انجام نمی پذیرد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با ارائه راهکار در این زمینه تصریح کرد: اگر ملت ما بصیرت و آگاهی کامل در این مسئله داشته باشند و افراد معتقد، ذلسوز و انقلابی را انتخاب کنند که با جان و دل این امر را عملی کنند ولی متاسفانه اکثریت دولتمردان ما این مقوله را به سخره می گیرندو اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند.
فرازی در پایان و در رابطه با نقش و جایگاه مجلس به مشکلات موجود خاطرنشان کرد: بله قبول دارم ولی کدام مجلس؟ مجلسی که” به فرمایش حضرت امام (ره)در راس امور است” در حال حاضر این مجلس، مجلسی که در راس امور باشد نیست. بنابراین این مجلس باید به وظیفه خود عمل کند زیرا مجلس ریل گذار جامعه و نظام است. سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شده است وباید ریل گذاری از طریق مجلس صورت گیرد و مجری هم باید اجرا کند. در حال حاضر آقایان ادعا می کنند ریل گذاری از طرف ما صورت گرفته ولی نظارت، بخش اعظمی از وظیفه مجلس است که متاسفانه به دلیل زدو بندهای پشت پرده انجام نمی شود طبیعی است وقتی نظارت بر کار مجری نباشدو اعتقادی نداشته باشد عملی نخواهد شد.