مراسمی متنوع ، سفره احسان و 35 سبد کالا به خانوار های مستمند به همت گروه جهادی امام رضا (ع) و مسجد امام رضا (ع) برگزار گردید.

طرح عید غدیر گروه جهادی امام رضا (ع) در محله کیانشهر با برگزاری مراسم جشنی فرهنگی با برنامه های متنوع و توزیع ۳۵ سبد کالا بین خانوار های مستمند در مسجد امام رضا (ع) با سخنرانی و مدیحه سرایی حجت الاسلام مسعود اسدی، امام جماعت مسجد و سفره احسان با همت مسجد و گروه جهادی امام رضا (ع) برگزار گردید.