رویای سفره رنگین ایرانیان در خواب هم محقق نخواهد شد!

استاد دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: اگربا همین منوال کنونی پیش برویم، اصلا نمی توانیم آینده مناسبی برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشورمتصور باشیم.
علیرضا زرین اقبال، استاد دانشگاه تهران، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس درخصوص تورم حاکم بر اقتصاد و بازار کشور کشور اظهار داشت: عامل اصلی تورم حاکم بر بازار کشور، عدم اعتنای دولت و کابینه به مسئله تورم و وضعیت نامناسب معیشتی مردم است. شما ببینید، اگر قیمت یک کالا در فلان خیابان مثلا صد تومان است، چرا همان کالا در خیابان دیگر تا این حد متفاوت است؟! و بدتر آن که هیچ مسئولی هم علنا وجود ندارد تا به این مسئله رسیدگی کرده و جویای این هرج و مرج شود و با متخلفین برخورد جدی کند. اینکه هرکسی هر کار بخواهد بکند اصلا درست نیست وسنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
وی در خصوص علل اصلی تورم ایران ابراز داشت: عامل اصلی این تورم قطعا عدم نظارت و پیگیری مجدانه دولت مردان در قبال قیمت های کالا هایی است که در بازار عرضه می شود.
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آینده دولت روحانی با توجه به این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید، تصریح کرد: اگربا همین منوال کنونی پیش برویم، اصلا نمی توانیم آینده مناسبی برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشورمتصور باشیم. در واقع با توجه به یک سال و چند ماه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری روحانی و با این روال، نه تنها وضعیت معیشتی مردم بهتر نخواهد شد، بلکه روز به روز بر میزان تورم بیشتر می شود. در واقع، ما در این دولت هیچ روند غیر نزولی در زمینه تورم و بهبودی در زمینه های معیشت مردم ندیده ایم.
زرین اقبال در پایان خاطرنشان کرد: مسئولین باید تا حد زیادی این مردم شریف که در اوج فشار های اقتصادی مقاومت می کنند، را در نظر بگیرند و در ادامه راه چاره مناسبی را پیدا کنند. با این روندی که دولت پیش گرفته اصل نظام دارد زیر سوال می رود.

  • نویسنده : نسترن نیک اعتقاد