میثاق‌نامه هنرمندان جهادگر سازمان بسیج هنرمندان با محور لبیک به پیام مقام معظم رهبری خطاب به گروه‌های جهادی منتشر شد.

به گزارش بسیج پرس ، میثاق‌نامه هنرمندان جهادگر سازمان بسیج هنرمندان با محور لبیک به پیام مقام معظم رهبری خطاب به گروه‌های جهادی منتشر شد.در متن این میثاق نامه آمده است:

ما با چشم دل به حیات دنیایی خویش می نگریم و با منطق ایمان وظایف خویش را در جهان در می یابیم.اگر کسی با چشم سر به ما بنگرد و بخواهد اعمال ما را با منطق عقل ظاهر بین تجزیه و تحلیل کند، هرگز از عهده شناخت ما بر نخواهد آمد.
آنچه ابرقدرتها را در برابر ما به اشتباه می اندازد همین است.منطق ما منطق امام حسین(علیه السّلام) است و اگر دشمن این حقیقت را دریابد هرگز در انتظار خستگی ما نخواهد بود). شهید سید مرتضی آوینی )
از آغازین روزهای انقلاب، هنرمندان متعهد، همقدم و همدوش مردم به میدان آمدند و روح تعهد را در¬کالبد هنر¬خویش دمیدند. هم آنان که در هشت سال جنگ تحمیلی ، هنر خویش را به سنگر آوردند و هم قسم با شاهدان شهید، حماسه¬های بزرگ این سرزمین را جاودانه کردند. آنچه آنها را به میدان آورد نه تکلیف اداری که انگیزشی الهی و انقلابی بود که آنها را تا پای شهادت نیز همراهی کرد. به راستی کدام وظیفه و تکلیف میتواند چنین عاشقانه هنر را به صحنه بیاورد؟ جز¬¬عشق به آرمان¬های بلند انقلابی که ریشه در ولایت و عاشورا دارد چون سید شهیدان اهل قلم در جهادی هنری از سیم خاردار نفس عبور کرد و فارغ از هر تکلیف و وظیفه دنیایی و مادی و تنها با تکیه بر روحیه جهادی خویش در سنگر هنر ایستاد و اوج هنر خویش را در شهادت به تصویر کشید تا آوینی¬ها و جهادگران هنرمند این انقلاب، در پرتو این چراغ روشن مسیر¬جهادی خویش را پیدا کنند.
اینک در گام دوم انقلاب که تجلی عزت¬مداری، اقتدار، پیشرفت و شکوه ایران اسلامی است باور¬داریم که توسعه و پیشرفت تنها با اتکال به روحیه و تفکر انقلابی و جهادی امکان پذیر است . تفکری که برخاسته از اندیشه¬های عاشورایی است و چون درختی ریشه دار، سر به آسمان اقتدار می ساید و میوه هایش را به مردم هدیه میکند. هنر جهادی ، هنری است همیشه در صحنه که دوشادوش مردم، بن بست های واهی و قالب های منفعل را درهم میشکند.هنری با مردم و برای مردم که ظرفیت-های خویش را باور دارد و همین باور عزت مدارانه و روح جهادی است که دشمن را به وحشت انداخته است.
پیام امید بخش و شورآفرین رهبرجهادی انقلاب، امام خامنه¬ای عزیز به گروه¬¬¬های جهادی و بسیج سازندگی ، پیامی است تاریخی برای گذر از مدیریت¬های سست و ناکارامد و خلق حماسه¬های جهادی عظیم و انقلابی با پشتوانه¬ی نیروها و رویش¬های انقلابی که دل در گرو آرمان¬های اسلام و انقلاب دارند و گام دوم را با قدم¬هایی استوار می پیمایند.
به یقین نقش هنرمندان بسیجی و جهادی در عرصه خدمت¬رسانی ، خدمتگزاری و رفع محرومیت¬ها نقش بی بدیلی است که بستر و اسباب همگانی شدن فرهنگ کار و خدمت جهادی در جامعه خواهد شد .
ما هنرمندان بسیجی از جای جای این سرزمین لاله¬خیز با لبیک به پیام مقام معظم رهبری امام خامنه¬ای (مدظله العالی)به گروههای جهادی و بسیج سازندگی اعلام می¬داریم با سازماندهی گروه¬های جهادی هنری متشکل از هنرمندان پیشکسوت و جوان انقلابی، دوشادوش جهادگران بی¬ادعا و خادمین ملت برای همگانی نمودن فرهنگ و تفکر جهادی در جامعه و انعکاس هنرمندانه فعالیت¬ها و اقدامات جهادگران عزیز با زبان رسا و بلیغ هنر، همه ظرفیت و توان خود را بکار گرفته و از همه دستگاه¬ها و سازمان¬های فرهنگی هنری می خواهیم در این خیزش مقدس و مجاهدانه¬ی هنری زمینه و بستر لازم را برای هنرمندان بسیجی و جهادی فراهم سازند.