اردوه‌های جهادی بسیج دانش آموزی در زمینه زیباسازی مدارس در قالب طرح شهید بهنام محمدی در مدارس گناوه درحال اجرا می‌باشد.

به گزارش بسیج پرس، فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) گناوه در بازدید از یکی از محل‌های اجرای این طرح در مدرسه شهید امیدی گناوه گفت:اردو‌های جهادی فرصتی مناسب برای خودسازی جوانان و نوجوانان می‌باشد.

سرهنگ یاسین اکبا ادامه داد: اردو‌های جهادی بسیج در مدارس شهرستان گناوه در قالب طرح شهید بهنام محمدی در حال اجرا است وتا پایان شهرویور ماه و شروع سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت. ایجاد روحیه نشاط و امید واشنایی با کار و زندگی و همچنین ایجاد یک نقطه عطف اتصال بین مسجد ومدرسه برای شرکت کنندگان در طرح از اهداف اجرای این اردوه‌ها می‌باشد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه اسکندر احمدی هم در حاشیه دیدار از اجرای این طرح در مدرسه شهید امیدی اظهار داشت: اجرای این طرح توسط سپاه و بسیج، کمک بزرگی به اموزش پرورش می‌باشد و فواید خوبی در پی دارد. ایجاد خودباوری و خودسازی در بین دانش اموزان، تقویت کار گروهی و حس احساس مسئولیت پذیری، پرکردن اوقات فراغت و کمک‌به اموزش پرورش، جهت بهسازی و زیباسازی، خطاطی و نقاشی مدارس می‌باشد.

عابدین عابدینی مدیر مدرسه شهید امیدی گناوه گفت: زیباسازی مدرسه سبب می‌شود تا هم معلم و هم دانش اموز رغبت بیشتری به کار داشته باشند و نتیجه بسیار بهتری از اهداف داشته باشیم. اجرای این طرح هم در زمینه جلوگیری از صرف هزینه‌های زیاد و هم در کمک به جوانان و نوجوانان شرکت کننده در رشد شخصیت و بالندگی روحی و جسمی آن‌ها بسیار اهمیت دارد.