استاد دانشگاه ایلام در گفتگوی اختصاصی با با بسیج پرس: اعتیاد معضل و آسیبی است که امروز شرط سنی نمی شناسد به صورت سنتی و صنعتی کمر به قتل ایرانیان بسته و تا جانشان را نگیرد دست بردار نیست!

اسماعیل کاروان، استاد دانشگاه ایلام در گفتگوی اختصاصی با بسیج پرس در خصوص افزایش مصرف مواد مخدر در کشور اظهار داشت: کشور ایران کشوری در حال توسعه است که با انواع معضلات دست و پنچه نرم می کند. متاسفانه در این راستا، هنوز که هنوز است در مبارزه با آسیب های اجتماعی از روش سنتی استفاده می کنیم. آسیب هایی که روز به روز مدرن شده و از حالت سنتی خود بیرون آمده و به صورت قارچ گونه رشد دارند .
وی با بیان اینکه افزایش اعتیاد بلای جان مردم ایران شده است ابراز داشت: اعتیاد بلای خانمان سوزی است که بیش ازچند دهه دامن ایرانیان را گرفته و امروز نه شرط سنی ونه جنسیتی هیچ کدام را نمی شناسد! همان میزان که مرد معتاد داریم شاید تعدادی کم یا زیاد زنان و حتی کودکان معتاد داریم. این آسیب به صورت اپیدمی در میان کودکان، زنان و مردان کشور رخنه کرده حال به صورت سنتی یا صنعتی! اعتیاد در گذشته به صورت سنتی بیشتر قابل کنترل بود اما امروز مواد صنعتی روز به روز بیشتر از قبل شده و درمان آن هم سختتر شده است.صنعتی شدن جهان اعتیاد را هم مدرن کرده پس نمی توانیم به روش سنتی با آن مقابله کنیم.
استاد جامعه شناسی ایلام در خصوص توانایی و میزان کنترل اعتیاد در جامعه تصریح کرد: در گذشته اعتیاد به صورت سنتی بود و به راحتی توانایی کنترل آن را داشتیم به بیانی دیگر، آسیب های کمتری با خود به همراه داشت اما امروز نه! اعتیاد به مواد صنعتی وابستگی بیشتر دارد و به همین دلیل ترک آن سخت تر از قبل شده است. متاسفانه ساختار مبارزه و درمان اعتیاد در کشورمان به صورت سنتی است در این میان ناکارآمدی در مبارزه با اعتیاد باعث رشد این آسیب در کشور شده است.
استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلام با بیان افزایش شیوع اعتیاد میان دانش اموزان به کاهش سن اعتیاد در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: متاسفانه سن اعتیاد در کشور رو به کاهش است و این نشان از ضعف سیستم آموزشی در کشور است. خانواده و مدرسه، ابتدایی ترین نهادی در هر کشوری است که وظیفه آموزش رابرعهده دارد، آموزش و پرورش از همان لحظه ورود کودکان به مدرسه باید در حوزه آموزش و مبارزه با اسیب های اجتماعی و حتی مهارتهای درست زندگی کردن به دانش اموزان تلاش کند و آنها را با آسیب های اجتماعی اشنا کرده، متاسفانه جای خالی آموزش مهارت زندگی ومبارزه با آسیب ها در آموزش و پرورش پررنگ است. این ضعف را نمی توانیم تنها به آموزش و پرورش بگیریم چرا که آموزش عالی هم از قافله عقب مانده که امروز شاهد مرگ تدریجی جوانان این مرزو بوم توسط اعتیاد هستیم .
وی با بیان اینکه اعتیاد ارتباطی به ژنتیک ندارد اظهار کرد: نمی توانیم به اعتیاد یک نگاه ژنتیکی داشته باشیم اما اگر بخواهیم نگاه آموزشی داشته باشیم پی خواهیم برد که کودکان با نگاه کردن می آموزند پس می تواند از پدر ومادر معتاد خود الگو پذیری اشتباه داشته باشند. الگوی اشتباه در نبود آموزش درست کودکان را معتاد می کند در این میان عده ای می گویند اعتیاد ژنتیکی و ارثی است نظریه کاملا اشتباه است. ناگفته نماند اعتیاد مادر به مواد صنعتی می تواند برروی جنین تاثیر داشته و جنین را معتاد کند.
کاروان در پایان خاطر نشان کرد: در کنار خانواده و نظام آموزشی، رسانه ها به عنوان نقش سوم و موثر در هر جامعه ای می توانند در کاهش آسیب ها اجتماعی نقش موثری ایفا کند. به اعتقاد «ژان پیاژه» روانشناس معروف مهارت های درست زندگی کردن در سنین کودکی آموزش داده می شود. در این بین، اولین نهادی که هر شخص در آن آموزش می بیند خانواده و بعد از آن مدرسه است. اگر خانواده و مدرسه به وظایف خود به درستی عمل کنند، رسانه ها مکمل این آموزش درست خواهند بود.